Erna fryktet idretten: Gikk for fortsatt spillmonopol

Da Høyres landsmøte var i ferd med å skrote det norske spillmonopolet, gikk Erna Solberg på talerstolen og understreket at ordningen først og fremst er til for å finansiere norsk idrett og frivillighet.

Statsminister Erna Solberg hadde til kke tonet flagg i den opphetede debatten som norsk spillpolitikk, men da Høyres landsmøte begynte å svinge mot opphevelse av Norsk Tippings spillmonopol, valgte statsministeren å komme på banen i 12. time.

Debatten om Høyres fremtidige spillpolitikk hadde skapt stort engasjement i forkant av helgas landsmøte. Selv om flertallet i partiets programkomitè gikk inn for en fortsatt monopolordning, ble det tidlig klart at det var en reell sjanse for at landsmøte ville stemme for å «oppheve enerettsmodellen og innføre en lisensordning for pengespill etter modell fra Danmark og Sverige, og øremerke en andel av skatteinntekten til kultur, idrett og frivillighet».

I forkant av landsmøtet, var Høyres justispolitiske talsmann Peter Christian Frölich (bildet) ute i VG og slo fast at “Vi har ikke noe spillmonopol i Norge, vi har spillkaos”. Han viste til at godt over halvparten av alt online spill i landet foregår hos utenlandske aktører og uten at myndighetene kan kontrollere adferden, sanksjonere mot brudd på lovverk eller få skatteinntektene av aktiviteten. Dette argumenter gjentok også Tage Pettersen, partiets mediepolitiske talsmann og fagperson på spillfeltet, overfor landsmøtet.

Etter det Pengespill erfarer var det stor frykt hos landets største formålsmottaker, Norges Idrettsforbund, for at utfallet av Høyres stemmegiving skulle rokke ved deres viktigste inntektskilde: spillpengene som direkteoverfører fra Norsk Tipping hvert eneste år.

Og sammen med sin hovedsponsor, gikk NIF på en kraftig offensiv mot Høyre-politikerne i dagene før landsmøte, både i form av avisinnlegg, personlige mailer og påvirkningssamtaler.

Trass denne innsatsen, sto imidlertid dissensen rundt spillpolitikken såpass sterkt – spesielt blant de yngre i Høyre – at statsminister Erna Solberg altså måtte på banen og be partiet fortsatt gå for en norsk monopolording.

Statsministeren mente at skroting av enerettsmodellen kunne utgjøre en velgertrussel i høstens stortingsvalg og – i motsetning til hva som tradisjonelt har vært vektlagt som det viktigste grunnen til å beholde monopolet: hensynet til de spillavhengige – at enerettsmodellen først og fremst er til for å sikre finansiering til idrett, kultur og frivillighet.

– La oss være ærlige. Spillpolitikken vår handler ikke bare om å regulere spill, men også om å finansiere frivilligheten, innrømmet statsministeren fra talerstolen.

Statsminister Erna Solberg var ærlig på at dagens monopolordning i Norge i hovedsak er til for å finansiere blant annet idrett. Høyre valgte med 108 mot 233 stemmer å fortsatt gå for spillmonopolordning i Norge.


Redaksjonen