– Gambler med de spillavhengige

SAKSØKER: Ottar Dalset gikk til sak mot den norske enerettsmodellen. Nå er han igjen sterkt kritisk. Bjørn Sigurdsøn | NTB Scanpix

I etterkant av TV 2-programmet “Norge bak fasaden”, går styreleder Ottar Dalset i selskapet Norsk Lotteri AS i strupen på staten og kulturminister Abid Raja.

Tidligere denne måneden rettet TV 2-programmet “Norge bak fasaden” kritisk søkelys mot Norsk Tippings utvikling og markedsføring av avhengighetsskapende spill. 

I etterkant av programmet har styreleder Ottar Dalset i selskapet Norsk Lotteri AS beskyldt staten og kulturminister Abid Raja for dobbelt moral og å gamble med de spilleavhengige I et et engasjert innlegg, skriver Dalset blant annet følgende:

“Tidligere i år ble det reist et representantforslag med spørsmål til Kulturminister Raja om Norsk Tippings skjulte kostnader for bla. markedsføring og lønnsutvikling. I samme periode ble den Norske enerettsmodellen på pengespill foreslått opphevet gjennom et Dok8 forslag. Det fikk ikke tilslutning, og dagens modell fortsetter”. 
 
Videre skriver Dalset at Raja ble utfordret i Stortinget om Norsk Tippings skjulte markedsføring: 
“Kulturministeren og Kulturdepartementet vil ikke vise beregninger om verdi på eksponering av TV-sendte trekninger og i kommisærleddet. Ministeren unngår også å svare på lønnsutviklingen blant ansatte innenfor markedsføring de siste ti årene”.
 
I 2003 vedtok Stortinget å utvide eneretten til å tilby alt pengespill i Norge til Norsk Tipping. Reformen ble gjennomført i 2007, og intensjonen var tredelt: Å bekjempe problemspilling, føre bedre kontroll og sikre økt overskudd fra pengespill til frivillig sektor. I dag vet man at omfanget av problemspilling har økt.  
 

Dalset, som tidligere har tatt den norske stat til retten for å få opphevet et av Europas siste spillmonopol, hevder i sitt innlegg at enerettsmodellen fører til en symbiose der aktørene driver på en måte som øker problemomfanget. Videre skriver han at enerettsmodellen fører til gigantiske tap av inntekter for frivilligheten og det norske samfunnet, samt at det vanskeliggjør arbeidet mot problemspilling.  

Han mener Stortinget nå må ta grep for å rette opp enerettsmodellens feil, og at en lisensmodell er riktig vei å gå.  

“Det ville sikret at en større del av markedet ble regulert av norske myndigheter, og gitt bedre forutsetninger for å bekjempe problemspilling, og i sum vært samfunnsøkonomisk lønnsomt”, skriver Dalset.  

MYK MANN? Kulturminister Abid Raja må tåle skarp kritikk fra spillbransjen. Raja tilhører selv partiet Venstre, som ønsker en oppmykningen av det norske spillmonopolet.


Redaksjonen