Kryptovaluta setter norsk betalingsforbud sjakkmatt

Betalingsforbudet ble innført i 2010 for å hindre nordmenn i å sette inn- og ta ut penger hos utenlandske spillselskap. Nå sørger inntoget av kryptovaluta og blockchain-teknologi for at det omstridte forbudet kollapser.

Et av de mest kontroversielle temaene innenfor norsk pengespillpolitikk er det såkalte betalingsforbudet. Siden 2010 har norske banker og andre finansinstitusjoner ikke hatt lov til å formidle penger til og fra utenlandske pengespillaktører uten lisens i Norge

Målet har vært å stanse overføringer av innsats og gevinster til- og fra norske kunder og utenlandske spillselskaper.

Rettsrunder venter

Forbudet har allerede vært gjenstand for flere runder i rettssystemet, ettersom de internasjonale selskapene er klare på at denne norske særregelen bryter med EU-retten om fri flyt av varer og tjenester. 

Og flere runder er i vente. Blant annet har familiefaren Daniel Durden (33) tatt Danske Bank til retten fordi banken har stoppet utbetaling av gevinster fra spillselskapet Unibet.

Imens har norske spillere enkelt – og helt lovlig – omgått dette forbudet ved å foreta innskudd og uttak av penger via tredjeparts betalingsformidlere, der avsender og mottaker er anonyme.

I forbindelse med innføring av ny pengespillov i 2019, ønsket imidlertid norske myndigheter å komme den praksisen til livs, og påla banken selv å ha ansvaret for å hindre transaksjoner til og fra pengespillselskapene. For bankene har løsningen på denne utfordringen i stor grad vært å innføre bruk av kunstig intelligens for å stoppe denne type transaksjoner. 

Satt sjakkmatt av krypto

De siste månedene har derimot spillselskapene startet å benytte seg av en annen type teknologi: betaling via Krypto-børser. Her gjennomføres kundens transaksjoner med spillselskapene inne i en blockchain. Dermed kan ikke bankene nekte handel ettersom selve transaksjonen skjer utenfor både banken og norske myndigheters ansvarsområdet. 

Etter det Pengespill vet, tilbyr flere av de største spillselskapene nå slike løsninger, vel vitende om at særnorske regler og statlige forordninger ikke kan røre disse anonyme og uavhengige “blokkjedene”.

Betalingsforbudet er bare ètt av flere tiltak for å forsvare ordningen med spillmonopol som nå ikke lar seg gjennomføre i praksis på grunn av ny teknologi eller Norges juridiske forpliktelser overfor EU.

Eksempelvis innrømmet Medietilsynet nylig at det ikke finnes tekniske løsninger for å stoppe spillreklame hos norske TV-distributører.

Dette er blockchain

Blockchain, eller blokkjede på norsk, er en desentralisert og distribuert «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre digitale transaksjoner. Blokkjeden lagrer data i blokker som linkes til hverandre ved bruk av kyptografi og det er ingen myndighet som råder over blokkjeden. Alt foregår i et peer-to-peer nettverk.  Den meste velkjente bruken av blokkjeder er Bitcoin. 

GAMECHANGER: Innføringen av kryptovaluta og blockchain-teknologi har sørget for kollaps i det norske betalinsgforbudet.

Redaksjonen