RAJA: – Ikke lovlig å begrense norske borgeres bruk av E-wallets

Klar melding fra kulturminister Abid Raja til Lotteritilsynet, norske banker – og spillere som bruker Netteller, Skrill, Muchbetter og Ecopayz

Stortingspolitiker Himanshu Gulati stilte tidligere denne uken spørsmål til regjeringen omkring e-pengeforetak som Neteller, Skrill, Muchbetter og Ecopayz. Svaret fra kulturminister Abid Raja var svært tydelig og oppløftende sett med norske spilleres øyne. 

– Lotteritilsynet har ikke hjemmel til å vedta at norske borgere ikke kan benytte seg av egne kontoer i banker eller e-pengeforetak. Dette gjelder uavhengig av hvor kontoen er registrert, enten det er i Norge eller i utlandet, forklarte Raja (bildet).

Kulturminister Abid Raja med klar beskjed til Lotteritilsynet og norske banker.

Pengespill er kjent med at flere norske banker den siste tiden har nektet å føre hjem større, skattebelagte gevinster. Enkelte spillere har sågar – uten at de har gjort noe ulovlig – fått lønnskontoene sine stengt med henvising til betalingsforbudet.

Kulturminister Raja understreket at det er bankenes egne pålegg og retningslinjer som ligger til grunn når norske forbrukere blir hindret i å bruke sine egne, lovlige bankkontoer – ikke norsk lov.

– Det Lotteritilsynet har hjemmel til, derimot, er å gi pålegg til foretak som yter betalingstjenester i Norge om å avvise betalingstransaksjoner som er knyttet til pengespill som ikke har tillatelse i Norge, sier Raja.

Sigurd Eskeland, president i Norsk Pokerforbund, er glad for presiseringen fra kulturministeren, og gleder seg over at bankene nå har fått tydelig beskjed fra høyeste hold:

– Det kan virke som at det har hersket tvil om hvordan den norske betalingsloven skal benyttes av bankene, derfor er det godt at kulturminister Raja presiserer at Lotteritilsynet ikke har hjemmel til å vedta at norske borgere ikke kan benytte seg av egne kontoer i banker eller e-pengeforetak i utlandet. Mange pokerspillere har lenge brukt løsninger som Skrill og Ecopayz for betalingstransaksjoner til og fra pokersidene, og det er viktig at det finnes slike muligheter for dem som bedriver spill som hobby og profesjonelt. Blant annet fordi dette er gevinster som det skal betales skatt av, sier Eskeland (bilde).

GLAD FOR PRESISERING: Sigurd Eskeland, President i Norsk Pokerforbund.

Det siste året har der versert mange forklaringer på hvorfor større og seriøse e-pengeforetak har trukket seg fra det norske markedet. Realiteten er at mange selskaper har trukket seg ut som følge av at transaksjoner er blitt ulovlig stoppet av norske banker, selv om det ikke finnes noen hjemmel i den norske loven som tillater slik stans. 

Grunnen til at dette ikke er hjemlet i det norske lovverket er at de berørte foretakene juridisk sett er å regne som banker med gyldige lisenser i EU\EØS-området – ikke betalingsformidlere for pengespill. Dette uavhengig av forbrukerens intensjoner om bruk av kontoene. 

I praksis betyr dette at når en norsk statsborger oppretter og eier en bankkonto i en utenlandsk bank, så er kontoen underlagt lover og regler i landet den er opprettet i – ikke norsk lov. For å si det enkelt: en engelsk bankkonto er underlagt engelsk lov, selv om innehaveren er norsk.

Det betyr også at det norske Lotteritilsynet ikke har noen juridisk myndighet over slike kontoer, eller kan nedlegge vedtak om overførsler til-og-fra dem. 

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) er klar på at han ønsker å fortsette kampen for norske spilleres rettigheter.  

– Flertallet på Stortinget har gjennom økende, hensynsløse restriksjoner drevet en heksejakt på lovlydige nordmenn som ikke har gjort annet enn å f.eks. spille poker lovlig på nett. Noen har til og med fått bankkontoene sine stengt ned. Jeg har nå sendt av gårde flere spørsmål til ulike statsråder, og gir meg ikke før dagens maktmisbruk overfor vanlige lovlydige nordmenn opphører, sier en engasjert Gulati (bilde).

– BORT MED LOVLØSHET: Himsanshu Gulati (t.v.) i Stortingets kulturkomité har stilt flere spørsmål til regjeringen, her representert ved finansminister Jan Tore Sanner, for å få klarhet i norske spilleres rettigheter.


Redaksjonen