Raja stoppet Lotteritilsynet

Lotteritilsynet ville hindre lag og foreninger fra å samle inn penger via apper som Spond og Spleis. Nå er tilsynet selv stoppet av Kulturdepartementet.

I desember 2020 varslet Lotteritilsynet pålegg om stans av digitale innsamlingsaksjoner gjennom appene Spond, Klubblodd og Spleis. 

Spond er en gratis tjeneste som brukes av flere hundre tusen nordmenn og tusenvis av idrettslag for å organisere aktivitet. En del av plattformen brukes også til innsamling av penger gjennom digitalt loddsalg. Liknende funksjoner finnes også hos Klubblodd og Spleis.

Ville stoppe

Men fra årsskiftet bestemte Lotteritilsynet seg for at denne måten å tjene penger på var ulovlig, ettersom lotteriloven spesifiserer at “kjøper må være tilstede under loddkjøp og salg”.

Avgjørelsen vakte umiddelbart sterke reaksjoner hos mange frivillige organisasjoner, som i en vanskelig Covid-19 tid plutselig mistet ytterligere èn av sine nødvendige inntektskilder.

VIKTIG INNTEKTSKILDE: Lotteritilsynet mente at idrettslag og foreninger bedrev ulovlig lotterivirksomhet gjennom apper som Spond.

Tilbyderen av Spond, Klubblodd og Spleis var heller ikke blide, og argumenterte mot Lotteritilsynets avgjørelse ved å vise til at disse innsamlingskonseptene ikke er å regne som lotteri etter lotteriloven fordi gevinstvilkåret ikke er oppfylt.

I februar ble kulturdepartementet, med Abid Raja i spissen, koplet inn for å vurdere Lotteritilsynets avgjørelse, og nylig falt dommen fra departementet:  

Konkurransene som tilbys gjennom de tre nevnte appene er ikke å anse som et lotteri. Lotteritilsynets avgjørelse vrakes, og Spond, Klubblodd og Spleis kan fortsatt benyttes som platform for digital pengeinnsamling.

Ikke lotteri

Departementet sier videre i sin avgjørelse “Fordi departementet ikke vurderer de tre konseptene som lotterier etter lotteriloven, kan det etter departementets syn heller ikke få betydning hvorvidt barn og unge benytter seg av denne type organisering. Det vises til at selv om en aktivitet kan medføre uheldige virkninger for enkeltpersoner, tilfaller det ikke pengespillmyndighetene å føre kontroll med aktiviteter som faller utenfor lotteridefinisjonen.” 

Ifølge departementet må det samme resonnementet gjelde for hensynet til at pengespill ikke skal være en kilde til privat profitt, som Lotteritilsynet har vist til i sin oversendelse.

“Så lenge konseptene anses for å falle utenfor lotteridefinisjonen, vil det etter departementets syn ikke være relevant hvorvidt disse konseptene fungerer som en kilde til privat profitt for kommersielle aktører.”

SATTE TILSYNET TIL SIDE: Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja grep inn og overprøvde Lotteritilsynets avgjørelse.


Redaksjonen