SAMFUNNSØKONOM LEGGER BALLEN DØD: – Lisens gir mer penger til idrett og frivillighet

SIKKER I SIN SAK: Samfunnsøkonom Leo A. Grünfeld slår fat at det blir mer penger til idrett og frivillighet i Norge ved innføringen av et lisenssystem for spill.

– Det er på tide å avslutte diskusjonen om hvorvidt en lisensordning gir staten høyere eller lavere inntekter. De blir høyere, slår Leo A. Grünfeld, forskningsleder og samfunnsøkonom i Menon Economics, fast

De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Regjeringen har per dags dato ikke valgt å innføre en lisensmodell slik som i Sverige og Danmark og det er stadig en diskusjon om hvorvidt en lisensordning gir staten høyere eller lavere inntekter. 

I et debattinnlegg publisert hos flere nettaviser denne uken, slår èn av Norges fremste samfunnsøkonomer, Leo A. Grünfeld i Menon Economics, at det nå er på høy tid å avslutte denne diskusjonen.  

“Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk Bransjeforening for Onlinespill hevder at Troms og Finnmark ville fått 90 millioner kroner mer til idrett, frivillighet og kultur med en lisensmodell. Tallet er hentet fra en beregning utført av meg og andre økonomer i Menon Economics.” skriver Grünfeld.  

Dette regnestykket ble derimot sett på som lite troverdig i et leserinnlegg av talspersoner for Actis og Blå Kors 7.april i år. Dette avviser Grünfeld kategorisk.

“De henviser til en annen rapport som anslår statens tap av skatteinntekter ved innføring av en lisensordning til 1,3 millarder kroner, sier forskningslederen, som mener den omtalte rapporten i stor grad er en kritikk av økonomenes metodiske tilnærming.  

Videre sier forskningslederen at man kan diskutere slike metoder frem og tilbake i det uendelige, og at all erfaring fra andre land tilsier at deres anslag er korrekt.  

Han peker på land som både Sverige og Danmark hvor man har klart å skape vekst i skatteinntekter gjennom en slik lisensordning.  

Gitt at Kulturdepartementet viderefører sin praksis, vil en overgang til lisensordning gavne idrett, frivillighet og kultur. La oss heller nå rette alt fokus mot hvordan en lisensordning kan gi mindre problemspilling. Det er ingen som ønsker at nordmenn skal spille seg fra gård og grunn, avslutter Grünfeld sitt leserinnlegg.  


Redaksjonen