Spillavhengighet Norge delt om enerett

Flertallet i organisasjon Spillavhengighet Norge støtter fortsatt enerettsmodellen, men flere stiller seg positive til innføring av en lisensmodell.  

På landsmøtet 2020 etablerte organisasjonen Spillavhengighet Norge en arbeidsgruppe, som har utarbeidet en rapport om pengespillreguleringer i Norden sett fra et brukerståsted. Denne rapporten ble nylig presentert for landsmøtet 2021 hvor det ble en diskusjon om veien videre med en avstemming for hvilken reguleringsmodell organisasjonen ønsker å jobbe for i fremtiden, skriver trav365.no 

Resultatet av stemmegivningen: 
22 stemte for videre støtte til enerettsmodellen. 
1 stemte blankt. 
7 stemte for å støtte innføring av en lisensmodell. 

Landsmøtet falt på valget om fortsatt å støtte enerettsmodellen, men at organisasjonen skal jobbe for å samle flest mulig spill under Norsk Tipping.  

De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor en enerettsmodell. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill. Det overordnede målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former, for å begrense uheldig spilleadferd. I tillegg skal reguleringen legge til rette for at lotterier og pengespill kan være en inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid, idrett og kultur. 

“Det kan være at en lisensmodell en gang i fremtiden vil være aktuell for Norge, men funnene i denne rapporten tyder på at det kan være en stund til. Mye vil avhenge av hvordan Norge lykkes i å styrke enerettsmodellen, med de tiltakene som er foreslått i ny pengespillov, og hvilke grep norske myndigheter akter å ta for å stenge ute det uregulerte markedet, stoppe den aggressive markedsføringen, løfte ansvarligheten i den norske modellen til et nivå der vi kan stoppe den alvorlige utviklingen vi har. Og på den måten sikre at risikospillere, spilleavhengige og deres pårørende faktisk får et verdig behandlingstilbudstår det i rapporten.  

En rekke europeiske land har de siste årene valgt å innføre en lisensordning for pengespill, inkludert Danmark og Sverige. 


Redaksjonen