Sverige har fått 2,3 milliarder mer i skatteintekter etter omregulering av spill

– Et svært sannsynlig scenario også i Norge

– Tross skatter og regler som begrenser spillselskapene, er en lisens på det svenske markedet svært attraktiv. Den nye loven fokuserer på å beskytte spilleren, sier Anders Sims, kommunikasjonssjef i Spelinspektionen, det svenske Lotteritilsynet.

Sverige opphevet sitt eget spillmonopol 1. januar 2019. Drøy to år senere, har vår nabo i øst passert 100 selskaper med lisens til å drive spillvirksomhet under strenge, statlige reguleringer, skatteplikt og markedsføringsregler. 

Omreguleringen har også gitt umiddelbar effekt på statskassen. I 2020 betalte den svenske spillbransjen 3,8 milliarder i skatt til den svenske staten. Det er en økning på 2,3 milliarder kroner siden lisensordningen ble innført.

– Dette er også et svært sannsynlig scenario også i Norge. Vi sitter på gode analyser som viser at en omregulering til lisensmodell i Norge vil gi omlag 2 milliarder mer i skatteinntekter også her til lands, sier Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO).

– Dette er også ganske konservativt anslag. Eksempelvis er ikke verdien av potensielt store avtaler knyttet til sponsorater og rettigheter tatt med, utdyper Stenstrøm.

Han har gjort dyptgående analyser som blant annet viser at Viken fylke alene ville fått 464 millioner kroner mer til idrett, frivillighet og kultur hvert eneste år dersom det norske spillmarkedet hadde blitt regulert som i Sverige.

– For Oslo er tallet drøyt 250 millioner kroner, opplyser generalsekretæren (bilde).

Carl Fredrik Stenstrøm -generalsekretær i NBO

Sverige avviklet det statlige spillmonopolet i januar 2019 og innførte en lisensmodell der internasjonale spillselskaper ble regulert på samme måte som det statlige Svenska Spel (SS). For å få lisens forplikter selskapene seg blant annet til å betale en lisensavgift, spillskatt og selskapsskatt til staten. 

Den svenske Spelinspektionen mener det var riktig vei å gå da Sverige avviklet monopolet for to år siden.

– Tross skatter og regler som begrenser spillselskapene, er en lisens på det svenske markedet svært attraktiv. Den nye loven fokuserer på å beskytte spilleren. Det nasjonale selvstengingssystemet, Spelpaus.se, en viktig del som mange spillere setter pris på. Over 60.000 personer har registrert seg i dette systemet, sier kommunikasjonssjef i Spelinspektionen, Anders Sims (bilde).

Kommunikasjonssjef i Spelinspektionen, Anders Sims

Spillbransjen i Norge ønsker samme regulering som i Sverige. En av årsakene er behovet for å kontrollere en stadig økende bransje, som har nærmere èn million norske spillere. Ifølge Forbrukeranalyseselskapet Nepa økte antall norske spillere fra 650.000 i 2015 til 901.000 i 2019. Ifølge analyseselskapet H2 Gambling Capital foregår langt under halvparten av omsetningen innen online sport- og kasinospill innenfor norsk regulering. 

– Vi ønsker å flagge norske spiller «hjem». Ikke først og fremst fordi det vil gi vesentlig mer penger i statskassa, men fordi en omregulering av spillmarkedet vil gi mulighet til å verne problemspillere på en bedre måte. Samtidig vil det også gi oss som mulighet til å kontrollere markedsføringen av spill på mer effektivt enn i dag, sier Carl Fredrik Stenstrøm i NBO.

MER PENGER: Samfunnsøkonomiske analyser viser at også Norge høyst sannsynlig vil få inn vesentlige flere skattekroner fra spillbransjen ved en lisensordning på samme måte som i Sverige.

Redaksjonen