Ulovlig stenging av bankkontoer: Krever svar fra ministeren

Himanshu Gulati i Stortingets kulturkomiteen mener Lotteritilsynet opptrer ulovlig når de legger begrensinger på nordmenns bruk av bankkontoer i utlandet. Nå krever Gulati svar fra finansministeren rundt den omstridte praksisen.

Mandag formiddag dukket der opp et svært spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner for alle som er opptatt av pengespill.

Stortingspolitiker Himanshu Gulati (FRP) stilte et direkte spørsmål om det er slik at det Norske lotteritilsynet har myndighet til å legge begrensninger på norske borgeres bruk av bankkontoer og e-pengeforetak i utlandet. 

I løpet av det siste året har etablerte “wallets” som Skrill, Neteller, Much Better og EcoPayz trukket sine tjenester fra det det norske markedet.

Etter det Pengespill erfarer skal dette ha skjedd etter Lotteritilsynet har fattet vedtakt om at det er ulovlig for Norske banker å gjennomføre transaksjoner til og fra disse tjenestene. Norske banker skal ha fått beskrevet at bankkontoer knyttet til disse foretakene er svartelistet, og så i neste omgang sluttet å akseptere betalinger til og fra berørte “wallets”.

Denne omstridte praksisen er imidlertid ikke hjemlet i det norske lovverket ettersom de berørte foretakene juridisk sett er å regne som banker med gyldige lisenser i i EU\EØS-området – ikke betalingsformidlere for pengespill. 

I praksis betyr dette at når en norsk statsborger oppretter og eier en bankkonto i en utenlandsk bank, så er kontoen underlagt lover og regler i landet den er opprettet i – ikke norsk lov. For å si det enkelt: en engelsk bankkonto er underlagt engelsk lov, selv om innehaveren er norsk.

Det betyr også at det norske Lotteritilsynet ikke har noen juridisk myndighet over slike kontoer.

Nå ønsker stortingsrepresentant Gulati å få en forklaring finansminister Jan Tore Sanner – som er ansvarlig for det norske bankvesenet – på hvorfor Lotteritilsynet likevel opptrer som de har denne myndigheten.

Svar fra Finansministeren er forventet å komme før Stortinget tar sommerferie.

NB: Etter at Pengespill-sak ble publisert, har Gulatis spørsmål blitt videresendt fra finansdepartementet til kulturminister Abid Raja, som må svare i saken.


Redaksjonen