Bingoentreprenør vant mot Lotteritilsynet

Et drøyt år etter at anklagene ble rettet mot ham, vant bingoentreprenør Martin Martinsen (31) fram på alle punkter i klagesak mot Lotteritilsynet.  

Lotterinemda har behandlet klagesaken fra 31-åringen på et vedtak Lotteritilsynet fattet i januar 2020. Lotteritilsynet mente Martinsen måtte fratas muligheten til å drive bingovirksomhet, samt at han måtte selge alle sine aksjer i bingorelaterte selskaper. 

Konklusjonen fra Lotterinemda er nå klar: Martin Martinsen kan sitte i ledelsen eller styret innenfor lotteriområdet, og han ikke må selge sine aksjer i slike selskaper, skriver mittlillestrom.no (ekstern lenke for abonnenter). 

Bakgrunn 

Martinsen har drevet bingovirksomhet i flere år, blant annet i Bingo Entreprenøren AS, men det var Casingo AS som Lotteritilsynet reagerte mot i fjor. Selskapet ble startet opp av Martinsen i mars 2019, men det er ikke lenger drift i dette selskapet.  

Lotteritilsynet slo fast at de ikke hadde fått tilsendt spillregnskapene i tide. I tillegg ble det avdekket at det på to av selskapets spillsteder foregikk fiktiv spilling for å øke omsetningen opp på et nivå som kvalifiserte for å drive tilleggsspill ved siden av hovedspillene.  

– En samfunnsaktør 

– Casingo var et slags prøveprosjekt for oss. Det jeg sitter igjen med etter denne runden, er at den måten å drive bingovirksomhet på ikke er godkjent, selv om det er godkjent i lovverket. Jeg ønsker en bedre regulering og tydeligere lovverk i bingobransjen, sier Martinsen til Mitt Lillestrøm og legger til at bingoselskapene er en betydelig samfunnsaktør. 

– Siden jeg overtok Bingo Entreprenøren i 2015 har vi betalt ut over 100 millioner kroner til lag og foreninger, mange av dem i lokalmiljøet. Det er en side av bingovirksomheten det sjelden snakkes om. Dette er en strengt regulert bransje, sier han. 

Henrik Nordal, avdelingsdirektør for pengespill i Lotteritilsynet sier at Lotterinemdas vedtak betyr at Lotteritilsynets vedtak er opphevet og saken er endelig avgjort. 

– Vi noterer oss at nemda har gjort sin vurdering og kommet til et annet resultat enn oss. Det tar vi til etterretning, avslutter avdelingsdirektøren.  

Nederlaget i saken mot Martinsen er forøvrig det andre på kort tid for Lotteritilsynet: Før påske grep kulturdepartementet inn og endret tilsynets beslutning om å nekte digitalt loddsalg via apper som Spond og Spleis.

Bingoentreprenør Martin Martinsen vant fram på alle punkter i klagesak mot Lotteritilsynet og avdelingsdirektør Henrik Nordal (bildet). FOTO: LOTTERITILSYNET


Redaksjonen