VENSTRE: Ønsker fortsatt lisensprosjekt i Norge

Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister. FOTO: Regjeringen

– Vi må alltid ha et åpent sinn når det gjelder å regulere pengespill til det beste for de som har problemer. Det var hovedbudskapet til statsråd Sveinung Rotevatn (V) da Stortinget nylig møttes til debatt om ny pengespillpolitikk i Norge.

Debatten kom i kjølevannet av at Familie og kulturkomiteen på Stortinget valgte å vrake et forslag fra FrP knyttet til å oppheve Norsk Tippings spillmonopol til fordel for en lisensordning der også andre selskapet får lov til å tilby spill i Norge.

I kulturminister og partifelle Abid Rajas fravær, var det Rotevatn som måtte svare for regjeringens standpunkt i spillpolitikken. I tillegg ble han flere ganger utfordret av tidligere kulturminister og AP-mann, Trond Giske, på både sitt eget og Venstres ståsted i saken.

– I denne perioden står Venstre lojalt bak regjeringsplattformen som verner om enerettsmodellen, forklarte Rotevatn.

Venstre-statsrådene Trine Skei Grande og Abid Rajas har begge slått ring om den særnorske monopolordningen til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto under sin tid i kulturdepartementet.

Samtidig har deres eget parti programfestet at Venstre ønsker seg et et prøveprosjekt der utenlandske spillselskaper får lisens for onlinespill.

Rotevatn, som også er nestleder i Venstre, bekrefter at dette punktet fortsatt ligger fast i partiprogrammet:

– Som Trond Giske kjenner godt til, er det av og til forskjell på å fronte regjeringens syn og hva en selv og ens eget parti mener.. understreket statsråd Rotevatn.

Siden 2015 har antall personer med spilleproblemer steget fra 34 000 til 55 000 i Norges. Denne utviklingen er skjedd i samme periode som det er tatt betydelige grep for å verne om den norske enerettsmodellen.

Statsråd Rotevatn mener tallene gir grunn til bekymring, og understreket at det er viktig å ha et åpent sinn.

– Vi har etter hvert fått ganske mye kunnskap og erfaring fra andre land hvordan dette kan gjøres. Ikke alle piler peker i positiv retning når det gjelder spillavhengighet i Norge. Da er det viktig å ha et åpent sinn knyttet til hvordan vi kan motvirke dette.

Klikk her for å se hele debatten

FOR FALL? Onlinespill har i flere år utfordret den særnorske monopolordningen.

Redaksjonen